2014 m. liepos 9 d., trečiadienis

Teichfeld & Asterblum fajansinės lėkštės

Žvalgymų akimirka
2013 m. buvo vykdomi archeologiniai žvalgymai Alytaus senojo miesto vietoje, Juozapavičiaus gatvėje. Nors archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio neaptikta, tačiau surinkta keletas archeologinių radinių. Tarp jų pasitaikė XIX a. pab. – XX a. I pusės „Teichfeld & Asterblum Wloclawek Factory” fajansinių lėkščių duženų su dugnelyje išlikusiais fabriko herbo ir pavadinimo fragmentais. Radiniai gal ir nėra archeologiškai vertingi, tačiau suteikia papildomos iliustratyvios informacijos apie Alytaus miestiečių kasdienį gyvenimą XIX a. pab.
Teichfeld & Asterblum fajansinės lėkštės
 dugnelis su išlikusiu herbo fragmentu
Fajanso ir proceliano fabrikas Włoclawek'e buvo įkurtas 1873 m. Jo įkūrėjai ir savininkai buvo Zygmunt Kuhfelde David Czamański, Izydor Szrejer ir Bernard Boas. Pirmieji fabriko gaminiai buvo lėkštės, dubenys, virtuvinių indų rinkiniai. Daugelį indų, pagal to laikmečio madą, dekoruodavo gėlių, siužetiniais motyvais.
1880 ar 1881 m., kilus gaisrui, gamykla buvo sunaikinta, o vėliau parduota. Naujais savininkais tapo Józef Teichfeld ir Ludwik Asterblum Tuo pačiu metu įmonė buvo pervadinta Włocławskie Fajanso fabrikas Teichfeld ir Asterblum. Gamykla išplėsta - įrengtos naujos patalpos, įkurta parduotuvė.
1918 m. gamykla dar kartą parduota keliems skirtingiems verslininkams. Nors naujieji savininkai dėl sumažėjusių prekybos apimčių buvo priversti susidurti su įvairiais sunkumais, tačiau yra žinoma, kad gamykla sėkmingai išsilaikė, pradėjo eksportuoti prekes į Afriką, Pietų Ameriką ir kitus žemynus. Gamyklos darbas nenutrūko ir po II pasaulinio karo, tačiau, kaip ir kitos Lenkijoje veikusios gamyklos, ji perėjo valstybės nuosavybėn.
Teichfeld & Asterblum fajansinės lėkštės
 dugnelis, matosi data 18?8