2014 m. spalio 2 d., ketvirtadienis

Vykdomi tyrimai. Vilnius, Krivių g.

Šių metų rugsėjo mėnesį, buvo tęsiami archeologiniai žvalgymai Vilniuje, Krivių g. Archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio neužfiksuota, rasta tik keletas, pavienių buitinės keramikos šukių datuojamų XIX a. Tačiau, galima pasidžiaugti, kad sklypo sutvarkymo darbai juda link pabaigos - išlygintas kiemo reljefas, pašalinti menkaverčiai statiniai, įrenginiai (sklysto kuros cisternos ir pan.) nedžiuginę savo išvaizda.

Tyrimų vieta yra Užupyje – sename Vilniaus priemiestyje, kuris minimas dar XV a. Užupio šiaurinėje dalyje esanti Krivių gatvė yra vienas seniausių Vilniaus priemiesčių kelių, kuris jungė miestą su Antakalniu. Ši priemiesčio dalis nuo XVI a. priklausė provoslavų Šv. Dvasios brolijai, todėl čia daugiausiai gyveno šventikai ir patarnautojai. Pagal tai vadinosi ir gatvės. Dabartinė Krivių gatvė vadinosi Šventikų.