2015 m. balandžio 18 d., šeštadienis

Atlikti archeologiniai tyrimai Trakuose

Šių metų kovo 30-31 d. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Trakuose, Galvės gatvėje. Planuojamo statyti pastato vietoje ištirtas vienas 2x2 m dydžio šurfas.
Tyrimų vaizdas, toliau dešinėje matosi Trakų salos pilis
Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad šioje vietoje, iki 1,94 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus yra susiformavęs archeologiškai nevertingas XX a. pab. - XXI a. pr. datuojamas kultūrinis sluoksnis. Tarp nevertingų XXI a. pr. radinių surasta ir keletas XVI – XVII a. datuojamų plokštinių ir puodyninių-dubeninių koklių, buitinės keramikos, lovinių čerpių fragmentų. Panašu, kad jie čia pateko atsitiktinai,
Lovinės čerpės (vienuolės) fragmentas
su gūbriu, XVI-XVII a.

Giliau, 1,8 – 2,6 m gylyje fiksuotas juodos durpingos žemės horizontas be archeologinių radinių. Galima hipotetiškai teigti, kad šioje vietoje buvusi drėgna, užpelkėjusi vieta, kurioje durpingas sluoksnis galėjo lėtai formuotis XVII – XX a.