2014 m. gegužės 2 d., penktadienis

Buivydiškių buvusi dvaro sodyba

                 
                 2013 m rugpjūčio mėnesį, archeologiniai tyrimai vykdyti Buivydiškių buvusioje dvaro sodyboje. 
Buivydiškių dvaras priklauso Sudervėlės baseine išsidėsčiusių gyvenviečių grupei, kurios pagal administracinio centro vardą, dažniausiai buvo vadinamos tuo pačiu „Sudervės“ vardu. Istorikų (M. Liubavskij, J. Jakubowski) nuomone, XV a. pab. – XVI a. I p. Sudervės centras buvo antraeiliu valdovo dvaru su mažojo pavieto centro statusu, kuris prilyginamas to meto Rokantiškių, Nemenčinės gyvenvietėms.

Buivydiškių dvaro pagrindiniai rūmai.

Manoma, kad dabartinio Buivydiškių dvaro pagrindą sudaro 1493-07-02 dokumente minimas, Vaitiekaus Šedbaro sūnui Šventaragiui priklausęs, Sudervės dvaras, kuris „išmaros teise“ atiteko Vilniaus vaivadai Mikalojui Radvilai ir iki 1790 m. buvo valdomas Radvilų giminės. Žinoma, kad 1790 m. Buivydiškių dvaras “laikomas užstatu” Trakų vaivadijos statybininko Jono Skaržinskio. XIX a. pr. dvaras atitenka civiliniam patarėjui, buvusiam bajorų maršalui, Antanui Lappai. 1865 m. dvaras parduodamas tikrajam civiliniam patarėjui Vosyliui von Tyzenhauzui. Valdant Tyzenhauzams Buivydiškės buvo labiausiai rekonstruojamos, pastatant naujus ūkinius pastatus, stulpinės konstrukcijos arklides. Apie 1901 m. Buivydiškės atiteko general-gubernatoriui Dmitrijui Buturlinui. Buturlinų valdymo laikotarpiu dvaras buvo įkeistas Bajorų žemės banke, o žemės naudmenys intensyviai pardavinėti. Po 1922 m. žemės reformos dalis dvaro teritorijos nacionalizuojama, centras ir Viktoriškių palivarkas liko Buturlino palikuonims. 1940 m. visa Buivydiškių dvaro teritorija nacionalizuota. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui dvaro sodybos pastatai atiteko įkurtam tarybiniam ūkiui, vėliau reorganizuotam į tarybinį ūkį-technikumą. 

Dabartinis dvaro pastatų ir parko ansamblio pagrindas susiformavo XVII a. - XVIII a. I p. 1780 m. dvaro inventoriuje aprašoma mūrinė vila su dviem oficinomis. Architektas, projektavęs dvaro rūmus, bei ansamblio fundatoriai nėra žinomi.
                      Archeologinių tyrimų rezultatai parodė, kad dabartinis dvaro pastatų ir parko ansamblis formavosi ne vėliau kaip nuo XVII a. I p.
Plokštinis koklis XVII a. I p.