2018 m. rugsėjo 14 d., penktadienis

Pypkės su pranašu Jona ir didžuveDalinuosi leidinyje Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae vol. IV., 2018 m. pasirodžiusiu straipsniu apie olandiškas XVII a. pypkes su pranašo Jonos atvaizdu. 2018 m. rugsėjo 5 d., trečiadienis

Tyrinėjimai Buivydiškių dvaro sodyboje


Buivydiškių gyvenvietėje, Vilniaus r. sav., numatyta rekonstruoti mokomosios laboratorijos pastatą ir nutiesti naujus inžinerinius tinklus. Kadangi numatyti darbai turės vykti Buivydiškių buvusios dvaro sodybos (888) teritorijoje, 2018 m. gegužės mėnesį čia buvo atlikti archeologiniai tyrimai. Žvalgomųjų tyrimų metu ištirta dvidešimt 1x1 ir vienas 1,5x1 m dydžio šurfas. Bendras ištirtas plotas: 21,5 m².


Tyrimų situacijos planas.

Tiriant šurfus nustatyta, kad archeologinis sluoksnis jų vietose nėra susiformavęs. Daugiausia fiksuoti supiltiniai sluoksniai su pavieniais XIX a. pab. - XXI a. pr. radiniais. Tik tyrimai šurfe Nr. 19 parodė, kad šioje vietoje, 0,3-0,8 m gylyje yra susiformavęs kultūrinis sluoksnis, kuris pagal pavienius radinius gali būti datuojamas XIX a. II puse. Taip pat svarbu pažymėti, kad tiriant šurfą aptiktas XVI a. 3-4 deš. plokštinio koklio, puošto augaliniais motyvais fragmentas.