2021 m. lapkričio 19 d., penktadienis

Vakarienė pas grafą Aleksandrą Mykolą Pociejų

 

Tyrinėjimai Pociejų rūmuose, Dominikonų g. Vilniuje.

Vilniuje, pastatų komplekso vadinamo Pociejų rūmais kieme ir patalpose, 2019-2020 metais vykdyti gana intensyvūs archeologiniai tyrinėjimai. Detaliai ištirtas apie 300 kvadratinių metrų plotas, o archeologiškai darbai buvo prižiūrimi dar apie 400 metrų kvadratiniame plote. Surinkta keletas tūkstančių radinių, kuriems analizuoti paskirtas ne vienas mėnuo.

Surinkti radiniai yra iš skirtingų istorinių epochų, o jų patekimo į žemę aplinkybės parodė, kad Pociejų rūmų raida tėra trumpas laikotarpis ilgoje ir spalvingoje pastatų komplekso istorijoje. Ji kartais dvelkė prabanga, o kartais liudijo miesto ir visos valstybės nelaimes. Tyrinėjant surinktus duomenis pakvipdavo čia vykusių puotų, orgijų arba tiesiog pridegusio kaimietiško maisto kvapas. Suvokiant praeities daugiasluoksniškumą, nesinorėjo tiesiog paimti iškastus radinius ir suplakti į vientisą šios vietos raidos pasakojimą: Kažkuriais metais čia buvo taip, po to kitaip, o galiausiai atsitiko štai taip... Tai būtų sudėtinga ir sausa užduotis. Daug įdomiau yra susiaurinti paieškas ir už atrodytų beverčių radinių krūvelių pamatyti čia gyvenusį žmogų.

1 pav.

Šurfe Nr. 8 aptiktas Pociejų rūmų laikotarpio šiukšlynėlis.

Pavyzdžiui, rūmų pietinėje dalyje tyrinėjant šurfą Nr. 8 išryškėjo labai įdomios duobės kontūrai (1 pav.). Kadangi virš duobės buvo XIX-XX a. supiltinės žemės, buvo aišku, kad duobė užkasta kažkada seniau. Tas kažkada pradėjo aiškėjo nustačius faktą, kad iškasant šią duobę buvo perkastas 1748 metų gaisro sluoksnis ir žemių sluoksnis, kurį supylė statybininkai statę laiptinę apytiksliai XVIII a. viduryje. Tai išsiaiškinus, beliko kruopščiai surinkti radinius, kurie patvirtintų arba paneigtų pirminę idėją dėl datavimo.

Rinkti radinių pastačiau darbininką vardu Anatolijus. Žmogus jis buvo keistas: Dirbo su malda lūpuose ir aplinkinius nuolatos gąsdino netrukus ateisiančia pasaulio pabaiga, nuo kurios liepsnų jis gali išgelbėti kai kuriuos dorus žmones. Pamaniau, kad toks žmogus sąžiningai atliks visas užduotis ir jei ką įdomaus ar vertingo suras, į kišenę sau tikrai neįsidės. Ir Anatolijus nenuvylė. Su Jėzaus pagalba (jo manymu) surinko visas smulkias keramikos šukeles, paukščių kauliukus ir net moliuskų kriauklių trupinius. Nors žadėta pasaulio pabaiga neatėjo, tačiau prasidėjo koronaviruso apokalipsė, todėl Anatolijaus telefono numerį dėl viso pikto pasilikau.

2 pav.

Ką pavyko surasti?

Derlius buvo toks: Daugiau nei 200 fragmentų archeologinių radinių daugiau nei 400 gyvulių kaulų ir virš 200 suanglėjusių augalų makroliekanų. Daugiausia rasta (178 vnt.) įvairių lėkščių ir dubenų šukių. Iš surinktos gausios kolekcijos buvo matyti, kad tarp šukių dominuoja ~XVIII a. II pusei būdinga importinė keramika, kurią galima sieti su čia tuo metu Pociejams priklausiusių rūmų aplinka. Tipiškiausi radiniai buvo fajansinių ir majolikos dubenų ar lėkščių duženos o tarp jų ir vienas puodelio fragmentas plonomis sienutėmis, kuris rodo rūmų stalo kultūros bruožus (2 pav.). Nors rasti fragmentai buvo smulkūs, tačiau jų visiškai pakako įsitikinti, jog indai buvo gražūs - papuošti augaliniais ir geometriniais arba siužetiniais motyvais. Tarp kitų radinių liudijančių rūmų stalo kultūrą, galima paminėti skaidraus stiklo kojelės fragmentą (3 pav.).

3 pav.


Elnienos, žąsienos ir jūrų gėrybių pavalgydavo normaliai

Nors radinių buvo nemažai, tačiau kaulų fragmentų surinkta bent dvigubai daugiau. Akivaizdu, kad visų pirma čia buvo suverstos maisto atliekos, o visokios smulkios duženos pateko kartu su jomis. Surinktų gyvūnų kaulų įvairovė buvo didelė ir ji gana įdomiai parodo rūmuose vyravusius mitybos įpročius. Pociejų rūmuose XVIII a. II pusėje valgė kiaulieną, jautieną, avieną. Tačiau į aptiktas importines fajansines lėkštes (2 pav.) tikriausiai įsikraudavo ir keptos elnienos, žąsienos, antienos, bei dar kokį tais vištienos gabalą. Gurmaniškų maistų mėgėjams ant stalo buvo patiekiamos austrės, kurių geldelių taip pat rasta keliolika vienetų (4 pav.). Burnon įsimetę jūrų gėrybių, matyt įsipildavo ir kokio putojančio vyno į stiklinę taurę (3 pav.).

4 pav.

    O ką prie mėsos?

         Archeobotaninė analizė parodė, kad buvo ką užkąsti ir prie mėsos. Iš žemių mėginių pavyko išskirti žirnių (5 pav.), rugių liekanas, o taip pat ir lazdynų riešutų kevalus. Galbūt buvo ir daugiau ingredientų garnyrui, tik jo liekanų nepavyko aptikti. Taip pat rasta čiobrelių, melisų ir žemuogių liekanų. Nelabai aišku, koks iš viso to išeitų patiekalas, bet gal koks įgudęs kulinaras ir galėtų atsakyti į šį klausimą? Arba galima pabandyti iškepti antį su pabarstytais čiobreliais, smulkintais riešutais ir pažiūrėti kas iš to gausis.

5 pav. Nuotraukos autorės: R. Karaliūtė ir G. Motuzaitė Matuzevičiūtė


               Kas ir kodėl visa tai užkasė?

   XVIII a. II pusėje rūmai priklausė Pociejų giminei. Nuo 1770 m. juos valdė Liudvikas Pociejus, po to Leonardas Pociejus, o nuo 1774 m. iki XIX a. pradžios čia šeimininkavo pastarojo sūnus grafas Aleksandras Mykolas Pociejus. Labiausiai tikėtinai, kad būtent šis grafas su šeima ir valgė visus tuos maistus. Pas jį dažnai apsistodavo draugelis (?) - LDK didysis etmonas Simonas Kosakovskis, kurį irgi reikėjo atitinkamai pagal statusą pavaišinti.

   Keista tik tai, kad tokia šiukšlių duobė atsirado rūmų kieme. Nors ji aptikta pietinėje kiemo dalyje arčiau ūkinio nei paradinio įvažiavimo, tačiau rūmų kiemas jau nuo XVII a. II pusės buvo klojamas grindiniu, todėl abejočiau, kad jį tarnai tyčia praardė, kad užkastų kiaulių kaulus ir padžiūvusius žirnius nuo pietų stalo. Greičiausiai, įvyko kažkas netikėto, kad teko imtis tokių veiksmų. Galbūt tai rūmų rekonstrukcija vykusi XVIII a. pabaigoje, o gal ir 1794 metų sukilimas, kurio metu jau minėtas Simonas Kosakovskis  šiuose rūmuose buvo apsuptas sukilėlių kariuomenės? Visai gali būti, kad tai etmono paskutinės vakarienės likučiai prieš suimant ir pakariant jį Vilniaus rotušės aikštėje.