2015 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis

Paslaptingi kokliai su įrašais

Surasti XVI a. pab. - XVII a. pr. kokliai su įrašais.
Dešinėje  fragmentas buvo gana trapus, padengtas
žymiu druskų kiekiu.  Radiniai bendradarbiaujant su
Kaišiadorių muziejumi buvo perduoti
NM LDK valdovų rūmų muziejaus
 restauravimo skyriui
Rugpjūčio mėnesį vykdant archeologinius tyrimus Žiežmarių miestelyje, Vilniaus gatvėje rasti du plokštinių koklių fragmentai su išlikusiais įrašais nežinoma kalba.
Radiniai aptikti tiriant ūkinę duobę su XVI a. pab. - XVII a. pr. datuojama išmestų plokštinių ir puodyninių-dubeninių koklių sankaupa. Daugelis spalvinti žalia glazūra, puošti augaliniais ir geometriniais ornamentais. Galima neabejoti, kad visi rastieji kokliai yra iš tos pačios krosnies, kuri išgriauta ir suversta į duobę tuo pačiu metu.
Tarp surastų koklių išsiskyrė netipiškas fragmentas su įrašu. Kadangi nieko panašaus nebuvau matęs kilo įvairių abejonių dėl radinio autentiškumo. Taip galvojant, netrukus buvo rasta dar viena dalis su analogiškais įrašais. Visa tai išsklaidė abejones, liko tik smulkmena – išsiaiškinti kas parašyta. Deja, ši užduotis pasirodo ne taip lengvai įkandama. Pirminė versija, kad įrašyti žodžiai yra totorių, lenkų ar lotynų kalba, nepasitvirtino ar bent jau nebuvo tai įtikinamai įrodyta. Kalbinti kolegos archeologai ir kitų sričių specialistai irgi negalėjo iššifruoti įrašų. Gali būti, kad tai yra ne pilni žodžiai, o tik jų trumpiniai sudėti vienoje eilėje be tarpų ir skyrybos ženklų.
Tyrimų vieta
Koklių sankaupa pjūvyje In situ

Radiniai perduoti į NM LDK valdovų rūmų restauratorių rankas.
Restauratoriams nuvalius nuo koklių druskų sluoksnius jie atrodo
kaip nauji. Už foto dėkoju D.Baubaitei.

Įrašai:

1.
POIMIMI.............
CAMGAR(R?)....
BOGATA.............
(D?)ZEИO...........

2.
...(I?)CH(O?)
......ALEM
..(P?)IEИA
..........MIE
...............E

Jei galite padėti perskaityti šiuos įrašus, parašykite laišką į archeologija@gmail.com
Kad pagamintų koklio su įrašais plokštę, nusamdytas meistras turėjo gaminti specialią matricą.
Tyrimų metu retai, bet pasitaiko koklių su pavieniais trumpais įrašais: dažniausiai
didiko inicialais ar gamybos datomis. Tačiau, didesnės apimties tekstų per visą plokštę neteko matyti.
Pavyzdyje 2013 m. Žiežmariuose, Žaslių g.6 rastas koklio matricos fragmentas su raidėmis IEM