2016 m. spalio 28 d., penktadienis

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Arklių g. 10

Pav. Nr.1. Kasinėjimų vaizdai
Šių metų rugpjūčio mėnesį, Arklių g. 10, Vilniuje vykdyti archeologiniai žvalgomieji tyrimai (Pav. Nr.1). Jų metu sklype tirti du šurfai, bendras ištirtas plotas: 8 m². Surinkti archeologiniai duomenys papildė turimą istorinę informaciją apie sklypo užstatymo raidą.
Atlikus archeologinius kasinėjimus nustatyta, kad iki 1 – 1,1 m gylio sklype yra XX a. - XXI a. pr. suformuoti sluoksniai. Kasinėjimų metu surastas XIX a. pab. - XX a. pr. istoristinio etapo išorinių laiptų (greičiausiai medinių) priestato pamatas  (Pav. Nr.2).
Giliau, 1 – 2,25 m gylyje fiksuotas archeologiškai vertingas XVI a. II p. - XVIII a. datuojamas kultūrinis sluoksnis, kuris dalyje tirtų vietų suardytas XX a. perkasimų. Sluoksnyje surinkta nemažai XVI – XVII a. datuojamų archeologinių radinių: buitinės keramikos fragmentų (rodančių, kad dalis keramikinių indų tuo metu buvo importuoti iš dabartinės Lenkijos (Kielcai) ir Vokietijos (Westervald) teritorijų), polichrominių plokštinių koklių smulkių fragmentų, plokštinės čerpės fragmentas, polichrominio plokštinio koklio smulkus fragmentas ir etc.
Pav. Nr.2. Surastas pamatas.

Vis dėl to įdomiausias tyrimų metu aptiktas radinys buvo iš taip vadinamų nevertingų, viršutinių sluoksnių. Tai - Maskvos srities gamykloje „ELEKTRIČESTVO“ XX a. pr. pagamintas gatvės žibinto grafitinis elektrodas su užrašu „SILESIA“ (Pav. Nr.3). Tuo metu Vilniaus miesto gatvinis apšvietimas buvo keičiamas iš dujinio į pažangesnį elektrinį. Naujuose žibintuose naudoti grafitiniai elektrodai, kurių degimo laikas buvo gana trumpas: iki 16 valandų. Užrašai ant tokių elektrodų reikšdavo gaminio modelį, o jie skyrėsi savo kokybe. Tyrimų metu surastas „SILESIA“ modelio elektrodas buvo priskiriamas prie aukštesnės kokybės gaminių. Radinys perduotas Energetikos ir technikos muziejui, Vilniuje. Pasak muziejininkų tai – jis reikšmingai papildys ekspoziciją skirtą Vilniaus gatvių apšvietimo istorijai, kadangi tai pirmas tokio tipo dirbinys tiesiogiai susijęs su miesto istorija.
Pav. Nr.3. Grafitinis elektrodas SILESIA

Archeologiniai kasinėjimai sklype Arklių g. 10 planuojami šių metų rudenį, tikėtina ir kitais metais.