2015 m. gruodžio 21 d., pirmadienis

Archeologiniai žvalgymai Vilniuje, Labdarių gatvėje

Bendras žvalgyto ploto vaizdas iš R pusės
2015 m. archeologinių tyrimų sezonas užbaigtas vykdant archeologinius žvalgymus Labdarių gatvėje, Vilniuje. Prie pastato Labdarių g. 4 numatyta įrengti įgilintą įėjimą į pastatą.

Lapkričio mėnesį vykusių archeologinių žvalgymų metu nustatyta, kad šioje vietoje, iki 1 m gylio (prie pat pastato Labdarių g.4 pamatų iki 1,6 m gylio) yra susidaręs XIX - XX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis, kuris daugelyje ploto vietų suardytas skirtingų XX - XXI a. pr. datuojamų perkasimų. 1 – 1,45 m gylyje fiksuotas dalinai suardytas XVII a. kultūrinis sluoksnis su pavieniais XVI – XVII a. datuojamais radiniais. 

2015 m. gruodžio 8 d., antradienis

Archeologiniai žvalgymai Vilniuje, Šventosios Dvasios bažnyčios aplinkoje


Šių metų spalio - lapkričio mėnesiais archeologiniai žvalgymai vykdyti Vilniuje, dominikonų vienuolyno statinių  ansamblio Šventosios Dvasios bažnyčios (u.k. 27302) teritorijoje. Žvalgymų priežastis: tvarkomi bažnyčios pamatai. Tyrimų metu žvalgyta 121,5 m ilgio tranšėja šalia Šv. Dvasios bažnyčios pamatų Dominikonų ir Šv. Ignoto gatvėse. Bendras žvalgytas plotas - apie 39 m².
Tranšėjos kasinėtos ir žvalgytos iki 0,1 – 0,55 m gylio. Tyrimų metu, po XX a. datuojamais sluoksniais, 0,2 – 0,55 m gylyje fiksuotas XVII a. II p. - XIX a. datuojamo kultūrinio sluoksnio viršutinis horizontas su pavieniais XVI – XIX a. datuojamais archeologiniais radiniais.