2016 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis

Atlikti archeologiniai tyrimai Liubavo dvaro sodyboje

Aptikta konstrukcija
Šių metų liepos mėnesį, Liubavo dvaro sodybos teritorijoje, numatyta atlikti tarp tvenkinių esančios vandens pralaidos kapitalinį remontą. Nebeveikianti pralaida turėjo būti pakeista nauja vandens pralaida. Vykdant šiuo darbus buvo atliekami acheologiniai žvalgymai apie 9,5 m ilgio tranšėjoje tarp jau minėtų tvenkinių.
Norint išsaugoti surastą konstrukciją,
vamzdį pasiūlyta pakloti po ja.
Operacija „Kazys kiša, Stasys traukia“
pavyko sėkmingai.
Tyrimų metu surinkti duomenys leidžia teigti, kad XIX a. – XX a. I – III ketvirtyje, pylimo tarp dviejų dvarvietės tvenkinių vietoje yra buvęs tašytų akmenų ir plytų mūro konstrukcijos pravažiavimas su įgilintais iki 2,7 m gylio (nuo dabartinio paviršiaus) pamatais, veikiančia vandens pralaida. Tuo metu kelias buvo siauresnis ~ 3,5 m pločio, arčiau ŠR kelkraščio. Trūkstant duomenų, tiksli surastos konstrukcijos pastatymo data neaiški. Šis statinys laipsniškai XX a. buvo griaunamas, o 1978 – 1983 m. sunaikintas platinant kelią. Užpylus kelią žvyru kelio paviršius tuo metu pakeltas apie 0,5 – 0,6 m. Žemės paviršiuje išliko tik konstrukcijos ŠR dalis kelio šlaite su neveikiančios vandens pralaidos vieta.