2014 m. spalio 22 d., trečiadienis

Vykdomi tyrimai. Vilnius, Užupio g.

Vyksta tyrimai
Šių metų spalio mėnesį vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Užupio gatvėje, Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso aplinkoje.
Ištyrus vieną šurfą nustatyta, kad po XX a. kultūriniu sluoksniu, yra išlikęs dalinai apardytas XVII – XVIII a. datuojamas sluoksnis su šiam laikotarpiui būdingais pavieniais archeologiniais radiniais. Tarp rastų vertas paminėjimo vienas olandiškos kaolininės pypkės vamzdelio fragmentas dekoruotas heraldinių lelijų įspaustu rombe ornamentu, datuojamas 1630 – 1670 m. Galima pafantazuoti, kad šioje vietoje tuo metu gyvenę vienuoliai "baltieji augustinai", galbūt slapta patraukdavo dūmą po mišių.
Keletas istorinių duomenų apie tirtą vietą. Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso teritorija yra pietinėje Užupio gatvės pusėje. Dabartinės bažnyčios vietoje stovėjo 1644 m. statyta medinė bažnyčia, tačiau ji, karo su Maskva metais buvo sunaikinta gaisro. Jos vietoje 1778 m. (pagal architekto M. Knakfuso projektą) pastatyta klasicistinė mūrinė. Per 1794 m. sukilimą ji buvo sugriauta ir atstatyta tik 1824 m. pagal K. Podčašinskio projektą jau eklektiniu stiliumi. Jos varpinė pristatyta 1881 m. Prie šios bažnyčios 1644-1845 metais veikė Šv. Augustino reguliariųjų atgailos kanauninkų, paprastai vadinamų „baltaisiais augustinais”, vienuolynas, kurį fundavo Jokūbas Pronevičius Zalamajus.

2014 m. spalio 2 d., ketvirtadienis

Vykdomi tyrimai. Vilnius, Krivių g.

Šių metų rugsėjo mėnesį, buvo tęsiami archeologiniai žvalgymai Vilniuje, Krivių g. Archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio neužfiksuota, rasta tik keletas, pavienių buitinės keramikos šukių datuojamų XIX a. Tačiau, galima pasidžiaugti, kad sklypo sutvarkymo darbai juda link pabaigos - išlygintas kiemo reljefas, pašalinti menkaverčiai statiniai, įrenginiai (sklysto kuros cisternos ir pan.) nedžiuginę savo išvaizda.

Tyrimų vieta yra Užupyje – sename Vilniaus priemiestyje, kuris minimas dar XV a. Užupio šiaurinėje dalyje esanti Krivių gatvė yra vienas seniausių Vilniaus priemiesčių kelių, kuris jungė miestą su Antakalniu. Ši priemiesčio dalis nuo XVI a. priklausė provoslavų Šv. Dvasios brolijai, todėl čia daugiausiai gyveno šventikai ir patarnautojai. Pagal tai vadinosi ir gatvės. Dabartinė Krivių gatvė vadinosi Šventikų.