2015 m. gruodžio 21 d., pirmadienis

Archeologiniai žvalgymai Vilniuje, Labdarių gatvėje

Bendras žvalgyto ploto vaizdas iš R pusės
2015 m. archeologinių tyrimų sezonas užbaigtas vykdant archeologinius žvalgymus Labdarių gatvėje, Vilniuje. Prie pastato Labdarių g. 4 numatyta įrengti įgilintą įėjimą į pastatą.

Lapkričio mėnesį vykusių archeologinių žvalgymų metu nustatyta, kad šioje vietoje, iki 1 m gylio (prie pat pastato Labdarių g.4 pamatų iki 1,6 m gylio) yra susidaręs XIX - XX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis, kuris daugelyje ploto vietų suardytas skirtingų XX - XXI a. pr. datuojamų perkasimų. 1 – 1,45 m gylyje fiksuotas dalinai suardytas XVII a. kultūrinis sluoksnis su pavieniais XVI – XVII a. datuojamais radiniais.