2014 m. liepos 2 d., trečiadienis

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Krivių g. 24

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai vyko Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), sklype Krivių g. 24, Vilniaus mieste. Sklypas randasi Užupyje, viename seniausių Vilniaus priemiesčių, „Gedimino kapo“ kalno papėdėje.
Krivių g. 24 esantis sklypas susiformavo XIX a. I p. Pirmi pastatai pastatyti XIX a. viduryje. Šiuo metu sklype esantis namas pastatytas XIX a. pab. Jis buvo medinis, turėjo mūrinę sieną, kuri yra išlikusi iki šiol. XX a. pr. namas perstatytas, prailgintas. II pasaulinio karo metu pastatas nukentėjo: buvo subombarduotas.
Į vakarus nuo vykusių tyrimų „Gedimino kapo“ kalno aikštelės pietinėje dalyje, tyrimai buvo vykdyti 1989 m. Tuomet, 2 m. gylyje aptikti 4 vyrų kapai. Įkapių nerasta. 2006 m., “Gedimino kapo” kalne archeologinius tyrimus vykdė Elena Pranckėnaitė. Žvalgytas 70 m². dydžio plotas. Žvalgymų vietoje vyko nedideli šlaito tvirtinimo darbai, nuimta velėna ir povelėninis sluoksnis. Kultūrinio sluoksnio ir radinių neaptikta. Į pietus nuo vykusių tyrimų, Krivių g. 19A ir į rytus, daugiabučių kvartale Filaretų-Krivių-Varpų gatvėse 2008 m., archeologinius žvalgomuosius tyrimus vykdė Andra Simniškytė-Strimaitienė. Krivių g. 19A žvalgyta 86 m. ilgio tranšėja. Tyrimų metu fiksuoti statybiniai, archeologiškai nevertingi sluoksniai. Aptikta keletas XVII – XVIII a. radinių.
2012 m. vykusių tyrimų metu ištirti penki šurfai: Šurfas nr. 1 (2x1 m dydžio), šurfas nr. 2 (2x1 m dydžio), šurfas nr. 3 (2x1 m dydžio), šurfas nr. 4 (1,5x1,5 m dydžio), šurfas nr. 5 (2x1 m dydžio). Bendras ištirtas plotas: 10,50 m²
Šurfas nr.1. Tirtas sklypo P dalyje. Fiksuotas 0,30 – 0,95 m. storio kultūrinis sluoksnis, kuris formavosi XX a. Po juo fiksuotas 0,10 – 0,60 m. storio gelsvo smėlio sluoksnis, kuris formavosi iki XIX a. pab., natūraliai slenkant „Gedimino kapo“ kalno šlaitui. 0,9 – 1,2 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus pasiektas įžemis – baltas smėlis.
Šurfas nr.2. Tirtas arčiausiai Krivių g., sklypo R pusėje. Fiksuotas 1,90 – 2,50 m. storio kultūrinis sluoksnis, kuris formavosi XIX – XX a. 1,50 – 1,60 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus fiksuotas 0,02 – 0,03 m. storio nesuardytas degėsių tarpsluoksnis. Šiame tarpsluoksnyje gausiai aptikta XVIII a. II p. – XIX a. I puse datuojamų radinių. Pagal turimus duomenis, šį degėsių tarpsluoksnį galima datuoti XIX a. I puse. Įžemis pasiektas 1,9 – 2,1 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.
Šurfas nr.3
Šurfas nr.3. Tirtas sklypo Š dalyje. Fiksuoti supiltiniai 0,60 – 0,90 m storio, XX a. IV ketvirčiu datuojami sluoksniai. Giliau, 0,65 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus aptiktas XX a. pr. statyto pastato pamatas. Kaip minėta, pastatas sugriautas II pas. karo metu

Šurfas nr.4. Tirtas sklypo centre. Fiksuoti supiltiniai 0,65 – 0,75 m storio, XX a. II puse datuojami sluoksniai.
Šurfas nr.5. Tirtas sklypo V dalyje, „Gedimino kapo“ kalno nedidelėje terasoje. Fiksuotas 0,25 – 0,75 m storio, XX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis.
Publikuota:
Atas Žvirblys. Krivių gatvė 24. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 m. Vilnius, 2013.
http://www.archeologijosdraugija.lt/atl/2012/550-551.pdf