2014 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Kudirkos Naumiestyje, Tilto g. 20

1803 m. planas
Žvalgomieji archeologiniai tyrimai vyko Kudirkos Naumiesčio miestelio istorinėje dalyje (UK 17093) sklype Tilto g. 20, Šakių r. sav. Tyrimų vieta yra Kudirkos Naumiesčio centre, šiaurės vakarų Tilto gatvės pusėje. Kudirkos Naumiestis įsikūręs Šešupės ir Širvintos upių santakoje. 1561 m. šioje vietoje minimas karališkasis Duliebaičių kaimas. XVII a. minėtas kaimas peraugo į miestelį ir Vladislovo IV Vazos garbei pavadinas Vladislavovu. 1640 m. karalius Vladislovas IV Vaza patvirtino matininkų išmatuotą miestą, o jau 1643 m. kovo 26 d. karalienės Cecilijos Renatos valia Vladislavovas gavo miesto teises. Naujai įkurtas miestas turėjo stačiakampį gatvių tinklą su kvadratine aikšte centre, kurioje nuo 1640 m. leistas turgus. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai vyko į ŠV pusę nuo šios aikštės.
2011 m. Kudirkos Naumiesčio miestelio istorinėje dalyje (17093) vykdė archeologė Birutė Lisauskaitė. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų metu buvo ištirti 44 žvalgomieji šurfai. Tyrimų metu nustatyta, kad seniausia ir intensyviausiai gyventa teritorija yra miesto aikštė, V. Kudirkos, S. Dariaus ir S Girėno gatvių aplinkoje. Šioje vietoje rasta daugiausiai XVII – XIX a. datuojamų radinių.
2013 m. vykusių tyrimų metu ištirti trys šurfai. Šurfas nr.1 (2x1 m dydžio), šurfas nr.2 (2x1 m dydžio), šurfas nr.3 (2,5x1,1 m dydžio). Bendras ištirtas plotas: 6,75 m².
Šurfas nr.1. Fiksuotas 1,70 – 1,85 m storio kultūrinis sluoksnis, kuris formavosi XVII a. II p. - XXI a. pr. Paviršiuje tirtas nevertingas, XX a. susiformavęs kultūrinis sluoksnis. Tęsiant tyrimus 1,35 – 1,80 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus fiksuotas 0,26 – 0,42 m storio nesuardytas kultūrinis sluoksnis datuojamas XVII a. II p. – XIX a. I p. Surinkta daug smulkių, daugiausia neglazūruotos buitinės keramikos fragmentų, vienas XVIII a. datuojamas plokštinio koklio fragmentas, puodyninio-dubeninio koklio pakraštėlis, kurio angokraštis puoštas reljefinėmis bangelėmis, kitų smulkių pavienių radinių.
Tyrimų metu, 1,15 m gylyje aptiktas apardytas XIX a. I p. statyto pastato pamatas. Sugretinus tyrimų vietą su XIX a. - XX a. I p. miesto planais, galima daryti prielaidą, kad surastas pamatas galėjo priklausyti kieme stovėjusiam ūkinės paskirties statiniui.
Vaistų butelis.
XIX a. II - III ketv.
Vaistų butelis.
XIX a. II - III ketv.
Virš surasto pamato fiksuoti jo griovimo metu XIX a. II – III ketv. suformuoti sluoksniai. Juos tiriant surinkta nemažai stiklinių butelių duženų. Pora iš jų pavyko suklijuoti į apysveikius butelius. Tai, 185 mm aukščio vaistiniai buteliukai su išlikusiais gamintojų įrašais: „KÖNIGSBERG“, po juo „I PR“, kitoje pusėje užrašas „DORN“, po juo „&“, žemiau „LOTTERMOSER“. Jų gamintojai, Karaliaučiuję gyvenę ir dirbę vaistininkai Adolf Hermann Dorn ir jo žmona Johanna Wilhelmine Lottermoser. Tokie buteliai gali būti datuojami XIX a. II – III ketv. Šių vaistininkų sūnus Friedrich Ernst Dorn, gimęs 1848 m., yra cheminio periodinės elementų lentelės elemento Rn – Radono atradėjas.
1828 m. planas
Šurfas nr. 2. Tyrinėtas 1,45 – 1,58 m storio kultūrinis sluoksnis, kuris formavosi XVII a. II p. - XX a. II p. 1 – 1,37 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus fiksuotas 0,32 – 0,35 m storio XVII a. II p. – XIX a. I p. kultūrinis sluoksnis, kuriame rasta keletas smulkių buitinės keramikos šukių, jos datuojamos XVII – XIX a. Taip pat surasta viena puodyninio – dubeninio koklio šukė.
Tyrimų metu, 0,6 – 0,7 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus aptiktas XIX a. – XX a. pr. statyto pastato pamatas. Panašu, kad jis galėjo priklausyti čia stovėjusiems pastatams, kurie buvo sugriauti II pasaulinio karo metu. Šioje aikštės pusėje esantys statiniai matomi dar XX a. I p. darytuose atvirukuose.
1898 m planas.
Šurfas nr.3. Fiksuotas 1,1 – 1,5 m storio kultūrinis sluoksnis, kuris formavosi XVII a. II p. - XX a. II p. 0,95 – 1,50 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus fiksuotas 0,28 – 0,49 m storio kultūrinis sluoksnis datuojamas XVII a. II p. – XIX a. I p. Jį tiriant rasta pavienių smulkių XVII – XIX a. datuojamų archeologinių radinių.