2015 m. liepos 5 d., sekmadienis

Pradėti archeologiniai kasinėjimai Žiežmariuose

Nuo šių metų birželio 29 d. pradėti detalieji ir žvalgomieji archeologiniai tyrimai Žiežmariuose. Per pirmą savaitę darbai vykdyti Ažubalio, Vilniaus ir Žaslių gatvėse. Pagal pirminius tyrimų duomenis aiškėja, kad Ažubalio ir Vilniaus gatvės atkarpose atokiau nuo centrinės miestelio aikštės, archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis nėra išlikęs. Ten randama tik pavienių radinių. Tačiau, vykdant kasinėjimus minėtose gatvėse arčiau miestelio aikštės aptiktas daugiau ar mažiau intensyvus XVII a. II p. – XVIII a. kultūrinis sluoksnis. Rasta įvairios paskirties molinių indų fragmentų, puodyninių – dubeninių bei plokštinių koklių duženų, metalinių dirbinių (raktų, vinių, vyrių ir t.t.), vienas Jono Kazimiero šilingas (1660 – 1666 m.).
Jono Kazimiero varinis šilingas. 1660-1666 m. 
Raktas, XVII a. II p. - XVIII a.


 Nors surinkti radiniai daugiausia tik smulkūs skirtingų dirbinių fragmentai, tačiau jų gausa ir įvairovė rodo, kad Žiežmariai po XVII a. vidurio karų, kuomet miestelis buvo visiškai sunaikintas, gana greitai atsigavo. XVII a. II p. intensyviau galėjo būti apgyvendinta ir Vilniaus gatvės šiaurės rytų dalis. Iš istorinių duomenų žinome, kad tuo metu į miestelį gausiai kėlėsi žydai, taip pat Rusijoje savo žemes karo metu praradę bajorai.

Puodas. XVI - XVIII a.

Importinis indas.  Westerwald regionas, dabartinė Vokietija.
XVII a. II p. - XVIII a. I p.   
Majolikos lėkštės fragmentas, XVIII a.
Importas iš pietų Baltijos jūros regiono. 

Majolikos lėkštės fragmentas, XVIII a.Importas iš pietų Baltijos jūros regiono.