2017 m. vasario 2 d., ketvirtadienis

Archeologiniai tyrimai Bavarijoje, Vokietija


Nuotraukos fone užfiksuotos įvairios archeologinės struktūros
2016 m. rudenį, kartu su dar keliais kolegomis iš Lietuvos teko dalyvauti archeologiniuose tyrimuose Bavarijos žemėje, Vokietijoje. Vienas iš jų, Panevėžio kraštotyros muziejaus archeologas Dovilas Petrulis parašė puikų straipsnį apie ekspedicijos metu įgytą patirtį it kitus įspūdžius. Išsamiai apibūdino tyrinėtą objektą. Siūlau paskaityti plačiau šiame tekste.
Nedubliuojant ir nekopijuojant jau pateiktos informacijos, galiu tik trumpai paminėti keletą faktų, kurie labiausiai krito į akis.
Kolega, archeologas Dovilas Petrulis
Visų pirma, tyrimų organizavimas Vokietijoje yra tikrai aukšto lygio. Disciplina, kruopštumas tyrimų vietoje, preciziškas struktūrų fiksavimas ir didelis dėmesys visoms su tyrimais susijusioms detalėms – išskirtiniai Bavarijos žemėje vykusių kasinėjimų bruožai. Pastebėjau, kad tyrinėjimų metu stengiamasi ne tik kuo išsamiau ištirti, užfiksuoti objektą, bet ir iš karto vietoje vykdoma sukauptos medžiagos analizė: aprašinėjami radiniai, dirbama su grafine ataskaitos dalimi, rengiamas tyrimų eigos aprašymas. Nesumeluosiu pasakydamas, kad tuo kartais užsiimdavo iki trečdalio ekspedicijos dalyvių. Taigi, šiuo aspektu kolegos vokiečiai lenkia 
lietuvius, nes mūsų šalyje kaip pastebėjau tyrimai vyksta gerokai sparčiau, o didžiausias dėmesys kreipiamas į reglamento reikalavimų išpildymą ir įvairiausios dokumentacijos, - projektų, projektų papildymų, pažymų, ataskaitų ir etc. rengimą.
Kita vertus, tyrimų metu kai ko ir pasigedau prie ko buvau pripratęs Lietuvoje. Tai – skaitmeninės duomenų bazės apie planuojamus, vykdomus ar jau įvykusius tyrinėjimus. Bavarijos žemėje archeologui suteikiamos tik 6 savaitės parengti tyrimų ataskaitai. Negaliu tvirtinti ar tai gerai ar blogai, tačiau nustebino, kad nėra jokios vieningos duomenų bazės, kurioje vėliau būtų galima bent minimaliai susipažinti apie vykdytus kasinėjimus. Išleidžiami kasmetiniai leidiniai apima tik moksliniu požiūriu svarbiausius ištirtus objektus, tuo tarpu informacija apie kitus tyrinėjimus nėra taip lengvai pasiekiama. Tai vaizdžiai iliustruoja situacija į kurią pakliuvo tyrėjai: į kasinėjamą plotą pateko prieš keletą metų archeologų jau ištirta teritorija. O tai buvo nustatyta tik archeologiniais tyrimų metodais, - t. y. aptikus ir datavus XXI a. artefaktus.

Tyrimų objektas radiniais nebuvo gausus.
Laužavietėse, ūkinėse duobėse daugiausia rasta
smulkių apžiestos keramikos fragmentų 
Rugsėjo mėnesį Dunojaus aukštupyje tvyrantis
rūkas.