2014 m. lapkričio 3 d., pirmadienis

Archeologiniai tyrimai žiemą

Lapkričio mėnuo yra paskutinis šiais metais kuomet gali būti vykdomi archeologiniai kasinėjimai. Išduoti tyrimams leidimai galioja nuo einamųjų metų kovo 1 dienos ir iki einamųjų metų lapkričio 30dienos. Todėl, planuojantiems vykdyti žemės kasimo darbus kultūros paveldo objektuose reikėtų atsižvelgti į šią aplinkybę, kad nebūtų nemalonių netikėtumų.
Maršalas Michel Ney mūšyje Kaune.1812 m. gruodžio viduryje
(autorius Denis-August-Marie Raffet)
Tačiau, yra tam tikrų išimčių. Leidimas gali būti pratęstas, jei yra užtikrinamos archeologiniams tyrimams atlikti būtinos sąlygos – teigiama tyrimų aplinkos temperatūra ir neįšalęs gruntas tyrimų vietoje. Atėjus žiemai, archeologiniai tyrimai dažnai vyksta patalpose – pavyzdžiui rūsiuose, kur temperatūra išlieka teigiama ir reikiamas sąlygas užtikrinti nėra sunku.
Daugiau informacijos apie tai Leidimų išdavimo tvarkos apraše:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453453&p_query=&p_tr2=2