2014 m. lapkričio 18 d., antradienis

Vykdomi tyrimai Antavilių dvaro sodybos teritorijoje


Šiuo metu vykdomi žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai Antavilių dvaro sodybos teritorijoje. Ta proga, trumpa istorinių duomenų apie dvarą apžvalga.
Svirnas. XIX a. liaudies architektūros stiliaus pastatas.
Vilniaus miestui priklausanti Antavilių gyvenvietė yra rytinėje miesto pusėje, prie kelio Nemenčinės link, Antavilio ežero krante. Iš dvaro laikotarpio išliko rūmai, svirnas, keli gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Istoriko Miroslavo Gajevskio teigimu, Antavilių dvarelis galėjo kurtis nuo XV a. Kelios amžius tai galėjo būti didelio Viršupio dvaro sudedamoji dalis. Tik XVII a. iš Viršupio išsiskyrė Antavilių nedidelė žemės valda ar dvarelis. Tuo metu dvarą valdė Korvin-Gosievskiai (Korvin-Gosiewscky) 1736 m. pirmą kartą minima Antavilių vietovė. 1748 m. dvarui priklausė ūkinis pastatas, svirnas ir dvarelis. 1752 m., Lenkijos ir Lietuvos karalius Augustas III dvarą perleido Stanislovui Nevedomskiui. Nuo XVIII a. pab. minima Antavilių valda su savininku Antanu Tyzenhauzu. 1785 m. dvarą įsigijo Gardino ginklininkas Pranciškus Mučinskis. XIX – XX a. pr. dvaro savininkai dažnai keitėsi. Galima paminėti, kad Antavilius valdė, Čižai, Radziševskiai, Ciechanovskiai, Dambrovskiai, Korsakovas, Stolypinas. Tarpukariu Lenkijos valdžia dvare įkūrė valstybinę jaunųjų ūkininkų mokyklą. Pokariu veikė žemės ūkio technikumas, vėliau senelių pensionatas.